Adwekcja

Termin adwekcja oznacza przenoszenie jakiejś wielkości fizycznej z jednego obszaru na inny. Meteorolodzy i synoptycy najbardziej są zainteresowani adwekcją temperatury ( adwekcja chłodna i ciepła ) i wilgotność powietrza. Siła adwekcji zależy od prędkości wiatru oraz od kąta jaki tworzy tor ruchu wiatru z izolinią ( linia łącząca punkt na mapie pogody o takiej samej wartości, np. izoterma łączy punkty o takiej samej temperaturze ). Najsilniejsza adwekcja występuje kiedy tor ruchu wiatru jest prostopadły do izolinii. Adwekcja zanika kiedy wiatry wieją równolegle do izolinii.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy adwekcji:

  • adwekcja dodatnia – polega na przenoszeniu większych wartości w kierunku mniejszych,
  • adwekcja ujemna – przeciwnie do pozytywnej – zachodzi gdy mniejsze wartości przenoszone są w kierunku większym

Poza tym wyróżniamy jeszcze dwa typy adwekcji termicznej:

  • adwekcja  chłodna – zachodzi gdy wiatr wieje od chłodniejszego powietrza w kierunku cieplejszego i w rezultacie powietrze cieplejsze ochładza się. Ten typ adwekcji może prowadzić do wystąpienia prądów zstępujących
  • adwekcja ciepła – to proces, w którym wiatr wiejąc od powietrza cieplejszego do powietrza chłodniejszego ogrzewają powietrze chłodniejsze

Pozostała nam jeszcze adwekcja wilgotna:

Adwekcja wilgotna – to poziomy napływ wilgotnych mas powietrza nad obszary o niskiej wilgotności

Autor: Arkadiusz Drozd

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s